Over Natuurzaam

Over Natuurzaam

Natuurzaam faciliteert in een duurzaam educatieaanbod waarbij verschillende organisaties zoals gemeenten, omgevingsdiensten, scholen en educatieve partners samenwerken en leren van elkaar. Niet alleen geënt op leerlingen, maar zeker ook op schoolbesturen en leraren. Het idee achter Natuurzaam is ontstaan in 2015 op basisschool de Wereldwijzer in Alphen aan den Rijn, waar oprichter Joost de eerste duurzaamheidsdag organiseerde samen met diverse gastsprekers en een speurtocht naar zwerfafval met het spelen van Zwerfiebingo. Natuurzaam baseert zich op de duurzame thema's die zijn vastgelegd in de duurzame ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals).

Aanbod Natuur- en Milieueducatie

In het Groene Hart zijn we in gesprek met organisaties, gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Nieuwkoop en basisscholen om tot een compleet aanbod van NME te komen, waarbij leerlingen samen met scholen kunnen werken aan duurzame thema’s en activiteiten op gebied van milieueducatie en techniekonderwijs.

Eén platform voor NME in Rijn- en Veenstreek

Natuurzaam wil samenwerken met andere organisaties zoals gemeenten, omgevingsdiensten, Avifauna, Archeon, IVN, Natuurmonumenten, Naar Buiten en met een gezamelijk aanbod naar buiten treden, waarbij Natuurzaam fungeert als coördinator en facilitator. Ook organiseert Natuurzaam duurzaamheidsdagen en duurzame educatie op scholen in de regio. Hierbij staan de thema’s van de duurzame ontwikkelingsdoelen centraal.

Natuurzaam in de derde aflevering van Puur Podium van Studio Alphen