Wat doen wij?

In gemeente Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop vervult Natuurzaam actief een rol op gebied van duurzame educatie. In oktober 2015 organiseerde de oprichter van Natuurzaam, Joost van Berckel, de eerste duurzaamheidsdag op basisschool de Wereldwijzer in Alphen aan den Rijn. Momenteel werken we aan Natuur- en Milieueducatie en werken we samen met scholen, gemeenten en organisaties aan de VN Sustainable Development Goals (SDG's).

Duurzame Educatie

Kinderen hebben de toekomst en hebben behoefte aan waardevolle lessen met veel meer aandacht voor de omgeving, de natuur en het milieu. Door verbonden te zijn met hun leefomgeving en te ervaren wat duurzaamheid eigenlijk is zijn zij in staat om de wereld positief te beïnvloeden.

Onderzoek

Kinderen gaan graag op onderzoek uit. Natuurzaam heeft de beschikking over een breed scala aan drie dimensionaal leermateriaal waarbij kinderen al spelenderwijs veel te weten komen de 17 duurzaamheidsthema's. Bijvoorbeeld een zwerfafval expositie of licht aan licht uit.

Evenementen

Natuurzaam organiseert diverse evenementen zoals bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, duurzaamheidsdagen op scholen of presentaties over bijvoorbeeld zwerfafval of circulaire economie voor schoolbesturen. We regelen het allemaal, zonder plastic en ballonnen.

Over stichting Natuurzaam

Over stichting Natuurzaam

Natuurzaam faciliteert in een duurzaam educatieaanbod waarbij verschillende organisaties zoals gemeenten, omgevingsdiensten, scholen en educatieve partners samenwerken en leren van elkaar. Niet alleen geënt op leerlingen, maar zeker ook op schoolbesturen en leraren. Het idee achter Natuurzaam is ontstaan in 2015 op basisschool de Wereldwijzer in Alphen aan den Rijn, waar oprichter Joost de eerste duurzaamheidsdag organiseerde samen met diverse gastsprekers en een speurtocht naar zwerfafval met het spelen van Zwerfiebingo. Stichting Natuurzaam baseert zich op de duurzame thema's die zijn vastgelegd in de duurzame ontwikkelingsdoeleinden van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals).

Wie zijn wij?

Team Natuurzaam
Joost van Berckel
Joost van Berckel
Oprichter, voorzitter, dwarsdenker en organisator
Leora Rosner
Leora Rosner
Penningmeester, fotografe, bomen en regenwoud expert
Danielle Fles
Danielle Fles
Secretaris, zeer begaan met kinderen en duurzaam onderwijs

Natuurzaam is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)