Natuurzaam heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie

Onder het mom van “Wij willen statiegeld in Nederland en België” is de statiegeldalliantie een campagne gestart om de overheid te overtuigen dat uitbreiding statiegeld leidt tot minder zwerfafval.

Inmiddels zijn vrijwel alle gemeenten in Nederland en half België ook aangesloten bij de alliantie en op dit moment volgen veel provincies, bedrijven, (semi) overheidsinstellingen en non-profit organisaties om gezamenlijk een vuist te maken en zo snel mogelijk statiegeld verder in te voeren.

Sluit je ook aan bij de statiegeldalliantie? Ga naar https://statiegeldalliantie.org